Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5613TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5613 TCHQ/KTTT
V/v giải quyết phạt chậm nộp thuế GTGT của các dự án ngành truyền hình Việt Nam năm 2000

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Xí nghiệp điện tử TQT
42 Trần Nhật Duật - Nha Trang - Khánh Hoà
 - Cục Hải quan Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 1020/CVXN ngày 12/10/2004 của Xí nghiệp điện tử TQT về việc gia hạn thời gian thanh toán phần thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu thuộc dự án đầu tư ngành truyền hình Việt Nam năm 2000, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3443 TCHQ/KTTT ngày 26/7/2004 gia hạn cưỡng chế và không tính phạt chậm nộp thuế GTGT đối với các Nhà thầu cung cấp thiết bị cho Đài truyền hình Việt Nam và các Đài truyền hình địa phương đến hết ngày 31/8/2004. Đến nay, một số Đài truyền hình địa phương đã được các Sở Tài chính bố trí vốn để nộp thuế. Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị cho Đài phát thanh và truyền hình Tuyên Quang của Xí nghiệp điện tử TQT, do chủ dự án là Đài phát thanh truyền hình tỉnh Tuyên Quang chưa được bố trí nguồn kinh phí bổ sung để nộp nên Xí nghiệp điện tử TQT đã đóng trước số thuế GTGT mà Đài phát thanh truyền hình tỉnh Tuyên Quang phải nộp vào NSNN. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng không tính phạt chậm nộp đối với số thuế GTGT của các lô hàng nhập khẩu thiết bị thuộc dự án đầu tư ngành truyền hình mà Xí nghiệp điện tử TQT đã nộp vào NSNN.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp điện tử TQT, Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5613 TCHQ/KTTT ngày 19/11/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết phạt chậm nộp thuế GTGT của các dự án ngành truyền hình Việt Nam năm 2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!