Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5578/VPCP-KTTH điều hòa kế hoạch vốn năm 2014 và ứng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 cho dự án của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5578/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5578/VPCP-KTTH
V/v điều hòa kế hoạch vốn TPCP năm 2014 và ứng vốn TPCP kế hoạch năm 2015 cho các dự án của Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7767/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2014), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4435/BKHĐT-KCHTĐT ngày 11 tháng 7 năm 2014) về việc điều hòa kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và ứng vốn kế hoạch năm 2015 cho các dự án của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Về điều hòa, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5053/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 7 năm 2014.

2. Về ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp nhu cầu và xây dựng phương án tổng thể ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho các dự án theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng,
PCN Phạm Viết Muôn,
các Vụ: KTN, V.III, TH,
TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3) Dũng.16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5578/VPCP-KTTH điều hòa kế hoạch vốn năm 2014 và ứng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 cho dự án của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89