Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5550/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5550/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế NK hàng khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan thành phố Hải Phòng
 - Công ty TNHH cơ điện lạnh và thiết bị công trình

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 235/XNK ngày 11/12/2005 của Công ty TNHH cơ điện lạnh và thiết kế công trình về việc thuế nhập khẩu hàng khuyến khích đầu tư trong nước; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 09/11/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4724/TCHQ-KTTT trả lời về thuế nhập khẩu đối với hàng khuyến khích đầu tư trong nước đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, theo đó yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, căn cứ vào quy định và bộ hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu của Công ty để xem xét miễn thuế theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty thì Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vẫn không làm thủ tục cho miễn thuế và yêu cầu Công ty nộp thuế.

Yêu cầu, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra kỹ Danh mục thiết bị máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, nếu trong các mặt hàng ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của UBND tỉnh Thái Bình cấp cho Công ty không nằm trong Danh mục trên thì làm thủ tục miễn thuế cho lô hàng nhập khẩu của Công ty. Trường hợp, lô hàng nhập khẩu của Công ty không đủ điều kiện được miễn thuế nhập khẩu, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trả lời cụ thể để Công ty được biết và nộp thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH cơ điện lạnh và thiết kế công trình, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5550/TCHQ-KTTT ngày 27/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu hàng khuyến khích đầu tư trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.460

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!