Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5532/TCHQ-GSQL năm 2013 ý kiến thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Extrans Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5532/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 19/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5532/TCHQ-GSQL
V/v ý kiến thẩm tra để cấp GCNĐT Công ty TNHH Extrans Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3380/KH-ĐTNN ngày 09/9/2013 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội xin ý kiến thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Extrans Việt Nam, về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về Hồ sơ đăng ký đầu tư:

Do hồ sơ Tổng cục Hải quan nhận được là hồ sơ Foto nên Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 20 Luật đầu tư 2005.

2. Về đăng ký hoạt động đại lý hải quan:

Tại Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty TNHH Extrans Việt Nam đăng ký ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa.

Điều 2. Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 quy định: "Điều kiện làm đại lý hải quan phải có ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu hoặc dịch vụ khai thuế hải quan ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh". Để đảm bảo cho doanh nghiệp khi tiến hành đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan, đề nghị doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc dịch vụ khai thuế hải quan theo đúng quy định nêu trên. Sau khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 7 Nghị định 14/2011/NĐ-CP.

3. Tính khả thi của dự án:

Tại bản giải trình tính khả thi của dự án, giới thiệu nhà đầu tư Công ty Extrans Holding Limited là Công ty đa quốc gia có 9 chi nhánh và hàng trăm nhân viên trên thế giới mà doanh thu năm 2012 chỉ đạt 70.000 USD, trong báo cáo khả thi cũng chưa chứng minh được hiệu quả khả thi của dự án.

Tổng cục Hải quan trả lời để Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5532/TCHQ-GSQL năm 2013 ý kiến thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Extrans Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180