Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5458/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5458/TCHQ –KTTT
V/v xử lý thuế đối với hàng hoá tư vấn bàn giao cho BQL DA

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

Ban quản lý các dự án 18 - Bộ Giao thông vận tải
Số 1 Đường 19/8 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2877/TCKT ngày 9/8/2004 của Ban quản lý các dự án 18 về việc xử lý thuế nhập khẩu thiết bị của dự án Quốc lộ 1 - Giai đoạn 1, sau khi kết thúc dự án tư vấn đã bàn giao lại cho chủ đầu tư tiếp tục quản lý, sử dụng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 5, mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/05/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Máy móc thiết bị phương tiện vận tải cho các nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhập khẩu theo phương thức tạm nhập - tái xuất để phục vụ thi công công trình của các dự án ODA được miễn thuế nhập khẩu, thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu trong thời hạn thi công công trình của dự án ODA và được miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất. Nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài phải tái xuất máy móc thiết bị, phương tiện vận tải khi hoàn thành công trình nơi nhượng bán tại thị trường Việt Nam phải được Bộ Thương mại chấp thuận và phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Trường hợp số hàng hoá tạm nhập khẩu theo các tờ khai số 171/NTWO ngày 30/6/1993 và tờ khai số 04/TN-TX ngày 21/8/1997 tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội, để phục vụ thi công dự án quốc lộ 1 - giai đoạn 1, sau khi hoàn thành bàn giao công trình, không tái xuất ra khỏi Việt Nam, nhà thầu phải nộp thuế theo quy định tại điểm 5, mục III Thông tư 41/2002/TT/BTC dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban quản lý các dự án 18 biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để thực hiện việc nộp thuế, thanh khoản các tờ khai hàng hoá tạm nhập nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5458/TCHQ -KTTT ngày 12/11/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hoá tư vấn bàn giao cho BQL DA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!