Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5436/TCT-KK năm 2014 về thu hồi thuế giá trị gia tăng đã hoàn của dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5436/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 04/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5436/TCT-KK
V/v thu hồi thuế GTGT đã hoàn của dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 6472/CT-KTr2 ngày 22/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phạt và chậm nộp tiền thuế qua kiểm tra. Về việc này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Trường hợp Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 29/QĐ.BQL-ĐT ngày 11/3/2014 về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực pháp lý Giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty CP Thép tấm Miền Nam (Công ty không thực hiện được dự án, Công ty không vay được vốn ngân hàng, cổ đông ngoài nước không góp vốn theo đúng quy định, do suy thoái kinh tế...). Do vậy, Công ty phải nộp lại số tiền thuế GTGT đã được hoàn cho dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đồng ý theo đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số 6472/CT-KTr2 ngày 22/9/2014, cụ thể: Công ty CP Thép tấm Miền Nam nộp lại số tiền thuế GTGT đã hoàn cho dự án đầu tư, không phạt hành vi khai sai và tính chậm nộp tiền thuế do đây là trường hợp khách quan và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thuế GTGT cho Công ty trước đây là đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ CS, PC, QLN&CCNT (TCT);
- Lưu: VT, KK 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5436/TCT-KK năm 2014 về thu hồi thuế giá trị gia tăng đã hoàn của dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


279
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196