Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5422/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 01/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5422/BKHĐT-ĐTNN
V/v kiến nghị của Công ty TNHH Jung Myung L&P – TP HCM

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Jung Myung L&P
(Địa chỉ: 482-484 Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 6528/VPCP-ĐMDN ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Jung Myung L&P về việc thực hiện mục tiêu “Dịch vụ vệ sinh và tương tự” (CPC 9403). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu “Dịch vụ vệ sinh và tương tự (CPC 9403)” không được quy định tại Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO và Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngành nghề nêu trên không thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật đầu tư 2014.

Với mục tiêu nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn

2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 68 của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh/thành phố, có chức năng chủ trì thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.... Vì vậy, đề nghị Quý Công ty trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông báo để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng Chính phủ (để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh
- Lưu VT, ĐTNN.TD

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI




Đỗ Nhất Hoàng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5422/BKHĐT-ĐTNN ngày 01/08/2019 thực hiện mục tiêu Dịch vụ vệ sinh và tương tự do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149