Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5384/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5384/TCHQ-KTSTQ
V/v: chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ thương mại

Để có căn cứ xem xét việc các doanh nghiệp có thực hiện đúng chính sách ưu đãi đầu tư (cụ thể là việc miễn thuế nhập khẩu xe ô tô chở khách để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách công cộng), Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Thương mại cho biết ý kiến về một số vấn đề sau:

1. Giải trình kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư nêu rõ địa bàn, tuyến, luồng, bến bãi vận tải hành khách công cộng của các xe ô tô thuộc dự án. Giấy phép đầu tư được cấp theo giải trình kinh tế - kỹ thuật đó. Nhưng thực tế, các xe ô tô không chạy đúng địa bàn, luồng, tuyến, bến bãi hoạt động đã được đăng ký tại giải trình kinh tế - kỹ thuật, mà hoạt động ở địa bàn khác thì các xe đó có còn thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu không? (ví dụ, theo Giấy phép đầu tư thì Công ty phải tổ chức vận tải hành khách công cộng tại địa bàn, luồng, tuyến, bến bãi một tỉnh trung du, nhưng các xe lại vận tải hành khách từ địa bàn, luồng, tuyến, bến bãi thuộc một thành phố khác, Hà Nội chẳng hạn).

2. Sở Thương mại các địa phương căn cứ vào Giấy phép đầu tư và Giải trình kinh tế - kỹ thuật của dự án để cấp danh mục xe ô tô nhập khẩu miễn thuế cho các Công ty liên doanh để trực tiếp tổ chức kinh doanh vận tải hành khách công cộng, nhưng các Công ty liên doanh lại sử dụng xe theo 03 hình thức dưới đây thì có sai mục đích sử dụng quy định tại Giấy phép đầu tư và có còn thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu không?, cụ thể:

a/ Không trực tiếp vận tải, mà giao khoán xe cho tổ chức, cá nhân khác trực tiếp vận tải.

b/ Không trực tiếp vận tải, mà cho tổ chức, cá nhân khác thuê xe để vận tải.

c/ Sử dụng xe ô tô để vận chuyển khách du lịch theo hợp đồng.

Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được trả lời của Quý Bộ để có căn cứ xem xét, giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTSTQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5384/TCHQ-KTSTQ ngày 08/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!