Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 537/TTg-KTN năm 2015 chủ trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 537/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 537/TTg-KTN
V/v chủ trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Kiên Giang

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 159/UBND-KTCN ngày 10 tháng 02 năm 2015, ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 2552/BNN-TCTS ngày 30 tháng 03 năm 2015), Tài chính (Công văn số 3188/BTC-ĐT ngày 12 tháng 03 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1849/BKHĐT-KTNN ngày 02 tháng 04 năm 2015) về việc xin chủ trương triển khai Trung tâm nghề cá lớn theo quy định của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện các bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tỉnh Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam Bộ như đề nghị của tỉnh tại Công văn nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ động làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét triển khai các bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các Trung tâm nghề cá lớn trong cả nước.

- Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn để lập quy hoạch, lập dự án đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTTH, HC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (03),

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 537/TTg-KTN năm 2015 chủ trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.255

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241