Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5326/TCT-KK 2020 kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế hoạt động chuyển nhượng dự án

Số hiệu: 5326/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 15/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5326/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT hóa đơn điều chỉnh

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Tờ trình số 34/TTr-CT ngày 06/10/2020 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc kê khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế hoạt động chuyển nhượng dự án, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ gửi kèm theo Tờ trình số 34/TTr-CT ngày 06/10/2020 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, về vấn đề này, Cục Thuế đã có hai văn bản hướng dẫn và đã thực hiện kiểm tra quyết toán thuế các năm 2016-2017 đối với Công ty cổ phn thương mại Hóc Môn (mã số thuế 0302481483, bên chuyển nhượng dự án bất động sản) và năm 2017 đối với Công ty cổ phần tư vấn thương mại địa ốc Hoàng Quân (mã số thuế 0302087938, bên nhận chuyển nhượng dự án bất động sản), nhưng không xử lý đối với hóa đơn đã lập là không đúng quy định.

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các quy định của pháp luật và kết quả đã kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp để giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Ph
áp chế (BTC);
- C
ác Vụ: PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5326/TCT-KK ngày 15/12/2020 về việc kê khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế hoạt động chuyển nhượng dự án do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


633

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!