Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5272/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 29/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5272/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn nội dung liên quan đến sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

Kính gi: Ông Mai Tuấn Hưng
(
Công ty TNHH tư vấn và phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 6180/VPCP-ĐMDN ngày 11/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Ông Mai Tuấn Hưng - Công ty TNHH tư vấn và phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà liên quan đến hướng dẫn nội dung liên quan đến sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 1 Luật Đấu thầukhoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và Nghị định bao gồm dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất. Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và Nghị định s30/2015/NĐ-CP thì quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đu tư cũng như hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, trong trường hợp này, việc xác định kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng đất:

Theo hướng dẫn tại mục 2.2 Chương III thuộc Mu hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT, kinh nghiệm của nhà đu tư được thể hiện thông qua số dự án/hợp đồng trong lĩnh vực tương tự mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính và các dự án mà đi tác của nhà đầu tư đã thực hiện.

Quy định về việc kê khai kinh nghiệm của nhà đầu tư, đối tác đầu tư là nhằm khuyến khích, mở rộng đối tượng tham dự thầu. Nhà đầu tư (tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc thành viên trong liên danh) có thể bổ sung kinh nghiệm thông qua kinh nghiệm của các đối tác cùng thực hiện dự án. Tuy nhiên hệ số điểm đánh giá đối với các dự án tương tự của đối tác thấp hơn so với dự án tương tự do nhà đầu tư trực tiếp thực hiện (theo hướng dẫn tại Ghi chú số 7 Mục 2.2 Chương III thuộc Mu hồ sơ mời sơ tuyển).

- Trường hợp dự án đầu tư theo hình thức PPP:

Theo hướng dẫn tại mục 2.2 Chương III thuộc Mu hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh nghiệm của nhà đầu tư được thể hiện thông qua số dự án/hợp đồng trong lĩnh vực tương tự hoặc lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tng, cung cấp dịch vụ công mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính.

Trong hai trường hợp trên, nhà đầu tư chỉ được trích dẫn kinh nghiệm thực hiện mỗi dự án tương tự một lần duy nhất (tham gia với tư cách độc lập hoặc thành viên của liên danh) dù có thể nắm giữ nhiều vai trò trong dự án được nói đến.

Hiện tại, nội dung câu hỏi chưa đề cập đến hình thức đu tư của dự án. Do đó, đề nghị Ông căn cứ hình thức đầu tư dự án cũng như vai trò và vị trí tham gia của nhà đầu tư trong dự án để xác định cơ sở pháp lý áp dụng phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ thông tin được cung cấp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Đường Trần Văn Chuông, Phường Lê Hồng Phong, Thành phPhủ Lý, Tỉnh Hà Nam);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp (VPCP);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu VT, QLĐT
(H6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5272/BKHĐT-QLĐT ngày 29/07/2019 hướng dẫn nội dung liên quan đến sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38