Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5210/VPCP-CN ngày 27/09/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cấp quy mô vốn đầu tư trong thực hiện phân cấp GPĐT thuộc thị trấn Lăng Cô

Số hiệu: 5210/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 27/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5210/VPCP-CN
V/v nâng cấp quy mô vốn đầu tư trong thực hiện phân cấp GPĐT thuộc thị trấn Lăng Cô

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế,
 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế (công văn số 1506/UB-ĐN ngày 28 tháng 6 năm 2004), ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 1240/BXD-XL ngày 13 tháng 8 năm 2004), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5112/BKH-ĐTNN ngày 16 tháng 8 năm 2004), Bộ Tài chính (công văn số 9366 TC/ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2004 về việc nâng quy mô vốn đầu tư trong thực hiện phân cấp Giấy phép đầu tư thuộc thị trấn Lăng Cô, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc nâng quy mô vốn đầu tư trong thực hiện phân cấp Giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư vào Khu du lịch Lăng Cô thuộc thị trấn Lăng Cô sẽ được xử lý chung trong Đề án tổ chức uỷ quyền, phân cấp cho các địa phương cấp giấy phép đối với các dự án có vốn đầu tư dưới 40 triệu đô la Mỹ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG,
 CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5210/VPCP-CN ngày 27/09/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cấp quy mô vốn đầu tư trong thực hiện phân cấp GPĐT thuộc thị trấn Lăng Cô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179