Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5159/VPCP-KTN về đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 37 đoạn từ thành phố Yên Bái đến Thượng Bằng La (Km280-Km340) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5159/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5159/VPCP-KTN
V/v đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 37 đoạn từ thành phố Yên Bái đến Thượng Bằng La (Km280-Km340)

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (văn bản số 1060/UBND-XD ngày 04 tháng 6 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4266/BKH-KCHT&ĐT ngày 24 tháng 6 năm 2010), Tài chính (công văn số 8267/BTC-ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010) và Giao thông vận tải (công văn số 4064/BGTVT-QLXD ngày 21 tháng 6 năm 2010) về việc khởi công xây dựng Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 37 đoạn từ thành phố Yên Bái đến Thượng Bằng La (Km280 – Km340), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ứng trước từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện một số công tác chuẩn bị xây dựng công trình trong năm 2010 như: khảo sát thiết kế, giải phóng mặt bằng Dự án nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án trên; đồng thời làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn cho dự án thông qua kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2011 và các năm tiếp theo của Bộ Giao thông vận tải để hoàn trả vốn đối ứng trước của địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH,
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5159/VPCP-KTN về đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 37 đoạn từ thành phố Yên Bái đến Thượng Bằng La (Km280-Km340) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.115

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40