Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 515/LĐTBXH-KHTC công khai tài chính trong phân bổ vốn đầu tư công năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 515/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/LĐTBXH-KHTC
V/v công khai tài chính trong phân bổ vốn đầu tư công năm 2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NQ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu công khai phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 như sau:

1. Căn cứ, nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017:

- Căn cứ phân bổ: Quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 1989/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 2576/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017.

- Nguyên tắc phân bổ: Thực hiện theo đúng các nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đúng danh mục dự án, mức vốn chi tiết tại các Quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các Quyết định nêu trên.

2. Số liệu:

- Tổng số vốn đầu tư phát triển năm 2017 đã phân bổ là: 244,036 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 211,015 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 33,021 tỷ đồng.

- Tổng số dự án đầu tư phát triển năm 2017 đã được phân bổ vốn là: 21 dự án.

(Chi tiết phân bổ theo Phụ lục kèm theo)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công khai tài chính trong công tác phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 để các đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Trung tâm thông tin (đăng trên Cng Thông tin điện tử của Bộ);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

PHỤ LỤC

CÔNG KHAI KHOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 515/LĐTBXH-KHTC ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Kế hoạch năm 2017 được thông báo

Kế hoạch năm 2017 đã phân b

Ghi chú

 

TNG CỘNG

244.036

244.036

 

 

Vốn trong nước

211.015

211.015

 

 

Vốn ngoài nước

33.021

33.021

 

A

Vốn XDCB tập trung

244.036

244.036

 

I

Chuẩn bị đầu tư

1.600

1.600

 

 

Xã hi

1.100

1.100

 

1

Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương

400

400

 

2

Trung tâm điều dưỡng người có công tnh Bạc Liêu

300

300

 

3

Trung tâm điều dưỡng người có công tnh Đồng Tháp

400

400

 

 

Công ngh thông tin

500

500

 

1

Tăng cường năng lực công nghệ thông tin Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

500

500

 

II

Thực hiện dự án

242.436

242.436

 

a

Xã hi

163.506

163.506

 

 

D án nhóm B

163.506

163.506

 

 

Các dự án đã phê duyệt quyết toán, bố trí vn để trả nợ đọng XDCB

2.425

2.425

 

1

Trung tâm điều dưỡng người có công tnh Hà Tĩnh

614

614

 

2

Trung tâm chnh hình, phục hồi chức năng Quy Nhơn

1.664

1.664

 

3

Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Bắc

147

147

 

 

D án hoàn thành

89.286

89.286

 

1

Trung tâm điều dưỡng người có công khu vực miền Trung

19.762

19.762

 

2

Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Quảng Bình

6.316

6.316

 

3

Trung tâm điều dưỡng người có công tnh Khánh Hòa (giai đoạn 2)

24.849

24.849

 

4

Trung tâm Chnh hình, phục hồi chức năng Cần Thơ

33.207

33.207

 

5

Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Trị

5.152

5.152

 

 

Dự án chuyển tiếp

71.795

71.795

 

1

Trung tâm điều dưỡng người có công Thừa Thiên Huế

13.795

13.795

 

2

Trung tâm điều dưỡng người có công tnh Ninh Bình

20.000

20.000

 

3

Trung tâm điều dưỡng người có công tnh Đăk Lăk

19.000

19.000

 

4

Trung tâm điều dưỡng người có công tnh Cao Bằng

19.000

19.000

 

b

Y tế dân s và v sinh an toàn thực phẩm

20.000

20.000

 

 

Dự án nhóm B

20.000

20.000

 

 

Dự án chuyển tiếp

20.000

20.000

 

1

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tp Hồ Chí Minh

20.000

20.000

 

c

Giáo dc đào to và giáo dục nghề nghiệp

48.930

48.930

 

 

Các dự án đã phê duyệt quyết toán, btrí vốn để trả nợ đọng XDCB

23

23

 

1

Nhà đa năng Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ

23

23

 

 

Dự án nhóm B

48.907

48.907

 

 

Dự án chuyển tiếp

37.905

37.905

 

1

Dự án thành phần 5 thuộc dự án Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng caosử dụng ODA của Chính phủ Pháp

37.905

37.905

 

 

- Vốn trong nước

10.884

10.884

 

 

- Vn ngoài nước

27.021

27.021

 

 

Dự án khởi công

11.002

11.002

 

1

Mua sắm thiết bị Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tp Hồ Chí Minh thuộc dự án Chương trình đào tạo nghề

11.002

11.002

 

 

- Vốn trong nước

5.002

5.002

 

 

- Vốn ngoài nước

6.000

6.000

 

d

Khoa hc công nghệ

10.000

10.000

 

 

Dự án nhóm B

10.000

10.000

 

 

Dự án chuyển tiếp

10.000

10.000

 

1

Nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học SPKT Vinh

10.000

10.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 515/LĐTBXH-KHTC công khai tài chính trong phân bổ vốn đầu tư công năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


543

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41