Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5143/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5143/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý miễn phạt

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp; 
(1a Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội) 
 - Công Ty Vật Tư Ngân Hàng 
(69 Lạc Trung – Hà Nội) 
 - Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả Lời Công Văn Số 1518cv/Daln Ngày 28/10/2005 Của Ban Quản Lý Các Dự Án Lâm Nghiệp Về Việc Miễn Phạt Chậm Nộp Thuế Nhập Khẩu, Tổng Cục Hải Quan Có Ý Kiến Như Sau:

Căn Cứ Điểm 1.2 Công Văn 8131tc/TCT ngày 27/8/2001 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp có hàng hóa XNK, nhưng số thuế phải nộp ở khâu nhập khẩu được ngân sách cấp tiền thì không tính phạt chậm nộp thuế. Vì vậy, yêu cầu Ban quản lý các dự án lâm nghiệp, Công ty vật tư ngân hàng xuất trình các chứng từ liên quan đến việc được cấp tiền nộp thuế từ ngân sách nhà nước gồm:

- Công văn số 1586BNN/KH ngày 28/6/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng năm 2005 của dự án bảo vệ rừng.

- Công văn số 8508/BTC-ĐT ngày 7/7/2005 của Bộ Tài chính về việc thông báo kế hoạch thanh toán vốn đầu tư năm 2005 các dự án thuộc trung ương quản lý.

- Công văn số 3801/KH ngày 8/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư.

- Bảng kê thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp.

- Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản lập ngày 31/12/2004 và 18/7/2005 (Kho bạc trích tiền từ số vốn đã cấp cho Ban quản lý để chuyển cho Công ty vật tư ngân hàng nộp thuế).

- Giấy nộp tiền và NSNN bằng chuyển khoản số 006851 ngày 15/7/2005; số 0006111 ngày 17/1/2005 của Công ty vật tư ngân hàng.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu các chứng từ trên nếu đúng số tiền nộp thuế cho tờ khai số 2110/NKDO ngày 23/12/2004 từ NSNN do Kho bạc Nhà nước chuyển cho Ban quản lý các dự án lâm nghiệp qua Công ty vật tư ngân hàng thì giải quyết miễn phạt cho Công ty vật tư ngân hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban quản lý các dự án lâm nghiệp; Công ty vật tư ngân hàng biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5143/TCHQ-KTTT ngày 02/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc miễn phạt chậm nộp thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.456

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214