Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5137/VPCP-QHQT năm 2014 phê duyệt danh mục dự án sử dụng khoản viện trợ của Chính phủ Nhà nước Cô-oét tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5137/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 09/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5137/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục các dự án sử dụng khoản viện trợ của Chính phủ Nhà nước Cô-oét tài trợ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3999/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt danh mục các dự án sử dụng khoản viện trợ của Chính phủ Nhà nước Cô-oét hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại Miền Trung năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên hoàn chỉnh đề cương các dự án sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhà nước Cô-oét theo kinh phí thực tế được phân bổ; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần tính toán lượng vốn đối ứng cần thiết cho phần kinh phí viện trợ của Dự án “Kè chống sói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa”, bảo đảm tính khả thi và phù hợp khả năng cân đối của ngân sách địa phương cho phần vốn đối ứng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP,
các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).ST.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5137/VPCP-QHQT năm 2014 phê duyệt danh mục dự án sử dụng khoản viện trợ của Chính phủ Nhà nước Cô-oét tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.623

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199