Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5102/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 5102/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 26/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5102/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án PPP

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư PHM

Phúc đáp văn bản số 267/TT-PHM ngày 25/6/2018 của Quý Công ty về việc đăng ký lệnh chuyển tiền IP/IP và thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Việc Quý Công ty cũng như các đối tác trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án PPP tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là rất đáng khích lệ, ủng hộ trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà nước, người dân và đúng quy đnh pháp luật hiện hành. Theo đó, quy trình, thủ tục đầu tư cũng như việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án phải tuân thủ các quy định và đầu tư PPP, đấu thầu, đất đai và các quy định pháp luật có liên quan,

Văn bản của các cơ quan phía Việt Nam (các Bộ: Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Y tế và Ngân hàng nhà nước Việt Nam) gửi Quý Công ty đã khẳng định việc đầu tư thực hiện các dự án phải tuân thủ quy đnh pháp luật hiện hành, Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Công ty và các đi tác nghiên cứu, thực hiện theo ý kiến hướng dẫn của các cơ quan nêu trên.

2. Về thủ tục đầu tư các dự án theo hình thức PPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3322/BKHĐT-PTDN ngày 20/4/2017 gửi Quý Công ty. Đồng thời, Cục Quản lý đu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng đã có văn bản số 152/QLĐT-PPP ngày 28/02/2017 hướng dẫn Quý Công ty về nội dung này.

Ngày 04/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thc đối tác công tư (có hiệu lực từ ngày 19/6/2018 và thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP), Theo đó, dự án PPP cũng được đề xuất theo hai nh thức: dự án PPP do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tnh lập hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất (tương tự như quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP),

Đối với dự án do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập, đề nghị Quý Công ty theo dõi thông tin công bố dự án, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu do các cơ quan nhà nước đăng tải để nộp hồ sơ tham dự sơ tuyển, tham dự thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định s 63/2018/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Trường hợp Quý Công ty đề xuất thực hiện dự án ngoài các dự án, danh mục dự án do Bộ, ngành, UBND cấp tnh phê duyệt và công bố thì quy trình quyết định chủ trương đầu tư, lập, thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III và Chương IV Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án vẫn phải thông qua đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP .

3. Về việc đăng ký lệnh chuyển tiền IP/IP, Văn phòng Chính phủ đã có Phiếu chuyển số 965/PB-VPCP ngày 03/7/2018 đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến đối với đề xuất ca Quý Công ty. Vì vậy, đối với nội dung này, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đề nghị Quý Công ty nghiên cu, thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Cục: PTĐN, ĐTNN;
- Lưu VT, Cục QLĐT (TCg).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5102/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


301

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70