Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 51/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT của công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty Sông Đà

Trả lời công văn số 1999/TCT-KT ngày 19/9/2005 của Tổng công ty Sông Đà về việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) các hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng đường từ vành đai 3 Láng - Hòa Lạc; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại các điểm 1.2b, 1.2c mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Căn cứ các Quyết định số 1377/QĐ-BXD ngày 29/10/2002 và Quyết định số 1313/QĐ-BXD ngày 7/10/2003 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường từ vành đai 3 đến đường Láng - Hòa Lạc thì: Tổng công ty Sông Đà được giao làm chủ đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn NSNN cấp không được phân bổ vào giá thành kinh doanh của 2 dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì. Vì vậy, Tổng công ty Sông Đà phải hạch toán và quyết toán riêng chi phí đầu tư (bao gồm cả thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án) của dự án xây dựng đường từ vành đai 3 đến đường Láng - Hòa Lạc. Tổng công ty Sông Đà không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho 2 dự án này (không phải dự án kinh doanh của Tổng công ty) mà tính vào giá trị công trình xây dựng để thanh, quyết toán với NSNN. Các đơn vị xây dựng thuộc Tổng công ty tham gia xây dựng 2 dự án tại các Quyết định số 1377/QĐ-BXD và số 1313/QĐ-BXD nêu trên vẫn thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Sông Đà biết, hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 51/TCT-DNNN ngày 05/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) các hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng đường từ vành đai 3 Láng - Hòa Lạc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.361

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!