Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 505/BXD-HĐXD thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng "Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" tại ô đất CC8A, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 505/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/BXD-HĐXD
V/v: Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng " Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden"tại ô đất CC8A, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản 817/KH&ĐT-TĐ ngày 18/3/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng "Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" tại ô đất CC8A, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ của dự án:

- Theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư, dự án đầu tư xây dựng dựng "Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" taị ô đất CC8A, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án xây dựng "Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, tại văn bản số 4402/UBND-KH&ĐT ngày 19/5/2008 .

- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội có văn bản số 893/TNMT-KH ngày 03/4/2009 thẩm tra chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng "Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm.

- Sở Tài chính thành phố Hà Nội có văn bản số 1235/STC-ĐT ngày 03/4/2009 tham gia ý kiến về hồ sơ xin chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án xây dựng "Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm.

- UBND huyện Từ Liêm có văn bản số 48/UBND-TN&MT ngày 19/01/2009 tham gia ý kiến về địa điểm xin lập dự án xây dựng "Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm.

- Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015582 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (đăng ký lần đầu ngày 24/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/4/2008), chủ đầu tư có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu dự án.

- Theo giải trình kinh tế - kỹ thuật của chủ đầu tư, dự kiến quy mô xây dựng công trình tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế kiến trúc được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 508/QHKT-P1 ngày 11/02/2010 theo uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 8877/UBND-TH ngày 14/9/2009.

2. Một số vấn đề cần lưu ý:

- Trước khi thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng cần hoàn tất các thủ tục về giao đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư cần triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và các ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội tại văn bản số 508/QHKT-P1 ngày 11/02/2010; đặc biệt là các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, về kinh doanh văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng..., về khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư của dự án. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nghiên cứu, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 505/BXD-HĐXD thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng "Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" tại ô đất CC8A, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.185
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33