Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 503/VPCP-KTTH năm 2014 kéo dài thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 và năm 2013 lĩnh vực thủy lợi của tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 503/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 22/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/VPCP-KTTH
V/v kéo dài thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 và năm 2013 lĩnh vực thủy lợi của tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (các văn bản số 85/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013, số 02/TTr-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014) và ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 16480/BTC-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10270/BKHĐT-KTĐPLT ngày 23 tháng 12 năm 2013) về việc kéo dài thời hạn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 và năm 2013 của các dự án thủy lợi tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm có đủ vốn hoàn thành các dự án thủy lợi theo tiến độ đề ra, đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với số vốn trái phiếu Chính phủ lĩnh vực thủy lợi chưa giải ngân hết thuộc kế hoạch năm 2012 và năm 2013 của tỉnh An Giang. Sau khi đã bố trí đủ vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án thủy lợi theo tổng mức đầu tư được duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, điều chuyển số vốn được kéo dài không sử dụng hết để bổ sung vốn cho Dự án kênh Bảy xã (giai đoạn 2) như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang:

a) Tập trung chỉ đạo chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được kéo dài thời hạn thực hiện nêu trên. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, số vốn không giải ngân hết sẽ bị thu hồi về ngân sách Trung ương.

b) Chịu trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung vốn cho Dự án kênh Bảy xã (giai đoạn 2) như đã cam kết tại văn bản số 02/TTr-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014, bảo đảm hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KTN, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 503/VPCP-KTTH năm 2014 kéo dài thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 và năm 2013 lĩnh vực thủy lợi của tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.800

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124