Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5019/BKHĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đức Tâm
Ngày ban hành: 19/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5019/BKHĐT-PC
V/v phúc đáp kiến nghị của Công ty TNHH Hoàng Thành

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Hoàng Thành
Đ/c: Dãy BT1, D13 khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 5282/VPCP-ĐMDN ngày 15/6/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Hoàng Thành về việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư và các Điều từ 33 đến 39 Nghị định 118/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo các quy định nêu trên, để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư. Nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư tùy thuộc từng trường hợp.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và 3 Điều 47 Luật Đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư. Luật Đầu tư không quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngừng hoạt động của dự án đầu tư, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư ngoài các trường hợp nêu trên.

3. Trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư thì việc giải quyết tranh chấp thực hiện theo quy định tại Điều 14 Luật Đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguyên tắc thực hiện thủ tục đầu tư. Về điều kiện, trình tự thủ tục trong trường hợp cụ thể, đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP, VCCI (để đăng tải);
- Lưu VP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5019/BKHĐT-PC ngày 19/07/2019 về việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


411

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204