Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 500/LĐTBXH-VPQGGN năm 2017 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C thuộc phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 500/LĐTBXH-VPQGGN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 500/LĐTBXH-VPQGGN
V/v thm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm C thuộc phạm vi của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, năm đầu tiên thực hiện (năm 2016), một số địa phương còn lúng túng, chưa thực hiện đúng và đủ các quy định tại Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ, dẫn đến chậm trễ trong việc trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm C dự kiến khởi công mới thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; để đảm bảo quy trình, tiến độ thẩm định và phê duyệt các dự án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

1. Đề xuất danh mục các dự án đầu tư nhóm C thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố cần căn cứ theo đúng các quy định về danh mục các công trình được đầu tư của Chương trình (theo quy định tại Nghị quyết 30a, Chương trình 135) và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương.

2. Chủ trương đầu tư các dự án cần thực hiện trên cơ sở khảo sát mức độ ưu tiên của mỗi công trình đối với nhu cầu về đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống sinh hoạt, tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân trên địa bàn; ưu tiên đẩy mạnh việc phân cấp trao quyền cho các cấp cơ sở, khả năng tham gia và tạo việc làm công cho người dân, cộng đồng đối với các dự án có quy mô vừa và nhỏ.

3. Đ thuận lợi cho công tác thẩm định hồ sơ dự án của các địa phương, theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan thực hiện việc lấy ý kiến thẩm định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại cấp tỉnh) trước khi hoàn thiện hồ sơ các dự án để trình các Bộ liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức thẩm định theo quy định của Nghị định số 136/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác thống kê danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn thuộc nguồn vốn của Chương trình để đảm bảo phù hợp với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư các dự án với kế hoạch phân bổ nguồn vốn trung hạn của Chương trình trong giai đoạn 2016-2020 (chi tiết tên danh mục các dự án đầu tư, tóm lược nội dung đầu tư của từng dự án, tng mức đu tư chi tiết, phân kỳ và cơ cấu nguồn vốn đầu tư của từng dự án...) và định kỳ báo cáo các Bộ liên quan để tổng hợp, làm cơ sở theo dõi tiến độ, tổng hợp báo cáo và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư thực hiện trong cả giai đoạn 2016-2020./.

(Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, điện thoại: 04.3.7478677, email: giamngheo@molisa.gov.vn)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- UBDT;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 500/LĐTBXH-VPQGGN năm 2017 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C thuộc phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


892

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36