Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4974/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 05/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 4974/VPCP-KTTH

V/v tăng vốn đối ứng Dự án Trung tâm máy gia tốc Bệnh viện TWQĐ 108

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:

 - Bộ Quốc phòng;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 3436/BQP-KHĐT ngày 3 tháng 7 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5822/BKH-QPAN ngày 14 tháng 8 năm 2007 về việc đề nghị tăng vốn đối ứng Dự án Trung tâm máy gia tốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Dự án), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Dự án, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu và chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm thiết bị máy gia tốc và các thiết bị khác của Dự án đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phóng xạ của Tổ chức năng lượng nguyên tử quốc tế và của Việt Nam.

2. Sau khi Dự án có đủ thủ tục đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn đối ứng cho Dự án theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;

- Bệnh viện TWQĐ 108;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: QHQT, VX;

- Lưu: VT, KTTH (3). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4974/VPCP-KTTH ngày 05/09/2007 về việc tăng vốn đối ứng Dự án Trung tâm máy gia tốc Bệnh viện TWQĐ 108 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!