Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4960/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4960/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 9547/CT/HTr ngày 30/8/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Đối với cơ sở kinh doanh dang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thên do đầu tư nang lại như sau:

+ Trường hợp dự án đầu tư vao cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.

+ Trường hợp dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án”.

- Tại Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: “Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

3.2. Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có dự án đầu tư mở rộng xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô tải công suất 2000 xe/năm mà dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng. Dự án đầu tư mở rộng này sẽ được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại: được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo (hoạt động sản xuất lắp ráp ô tô thuộc Điểm 6 Mục VI danh Mục ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4960/TCT-PCCS

Hanoi, December 29, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON INVESTMENT PREFERENCES

To: The HANOI municipal Tax Department

In reply to Official Letter No. 9547CT/HTr dated August 30, 2005, of the Tax Department, inquiring about business income tax (BIT) preferences for expanded investment projects, the General Department of Taxation hereby gives the following opinion:

- Point 5.1.4 of the Finance Ministry’s Circular No. 88/2004/TT-BTC of September 1, 2004, providing guidance on BIT, stipulates: “For operating business establishments which have investment projects on building new production chains, expanding the scope of production, renewing technologies, improving the ecological environment and raising production capacity, the tax rate applicable to additional incomes brought about by the investment projects shall be as follows:

+ For investment projects in the same branches and domains and located in the same geographical areas where the business establishments are headquartered, the tax rate for additional incomes brought about by the investment projects shall comply with the tax rate currently applied to the business establishments.

+ For investment projects in different branches or domains or located in geographical areas other than where the business establishments are headquartered, if the above-stated branches, domains or geographical areas are eligible for investment promotion, the preferential tax rate applicable to additional incomes brought about by the investment projects shall be determined according to the extent of the projects’ satisfaction of conditions for investment preferences.”

- Point 3, Section III, Part E of the Finance Ministry’s Circular No. 128/2003/TT-BTC of December 22, 2003, guiding BIT, stipulates: “Business establishments which invest in building new production chains, expanding the scope of production, renewing technologies, improving the ecological environment and raising production capacity shall enjoy BIT exemption or reduction for additional incomes brought about by the investment as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to the aforesaid guidance, where a company has an expanded investment project on building a truck-manufacturing and -assembling plant with a capacity of 2,000 trucks/year which is in the same domain and located in the same geographical area where the Company is headquartered, the additional income brought about by the investment project shall be eligible for the tax rate currently applied to the business establishment. This expanded investment project shall enjoy tax exemption for one year and a 50% reduction of the payable tax amounts for four subsequent years (car manufacture and assembly is specified at Point 6, Section VI of the list of branches and domains eligible for investment preferences).

Above is the General Department of Taxation’s answer to the inquiry of the Tax Department for the latter’s knowledge and compliance.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4960/TCT-PCCS ngày 29/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.907

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!