Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 488/BNN-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 24/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/BNN-XD
V/v quản lý thực hiện dự án Hồ chứa nước Ảng Cang, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, dự án hồ chứa nước Ảng Cang, huyện Mường Ẳng do UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án đầu tư và giao cho UBND huyện Mường Ẳng làm chủ đầu tư hiện đang được triển khai thi công. Hồ có dung tích 4,45 triệu m3; đập đất kết cấu nhiều khối, tường lõi chống thấm với chiều cao đập Hmax trên 50m, …

Căn cứ quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập thì hồ chứa nước Ảng Cang thuộc loại đập lớn do đó công tác quản lý kỹ thuật cần phải được quán triệt và thực hiện đầy đủ, đặc biệt khi chủ đầu tư và nhà thầu chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và thi công xây dựng các công trình đập lớn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình, tránh những rủi ro trong quá trình thi công và quản lý vận hành khai thác sau này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Điện Biên:

1. Tăng cường năng lực cho Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án công trình đảm bảo quản lý về kỹ thuật, tiến độ và tiền vốn theo đúng quy định xây dựng cơ bản hiện hành. Đặc biệt chú ý năng lực của Ban quản lý dự án theo Điều 43, 44; năng lực của Tư vấn giám sát theo Điều 51 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên (đơn vị có chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành trên địa bàn) thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đặc biệt đối với công tác quản lý chất lượng, tiến độ; kịp thời đề xuất ý kiến để đáp ứng mục tiêu chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối công trình; báo cáo định kỳ UBND Tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện dự án.

3. Yêu cầu Chủ đầu tư kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý dự án và các nhà thầu tham gia xây dựng thường xuyên duy trì hệ thống quản lý chất lượng công trình; thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn, quy trình thi công đập đất đầm nén (thí nghiệm đầm nén hiện trường, kiểm tra chất lượng đất đắp, xử lý nối tiếp,…); trong công tác nghiệm thu, kiên quyết từ chối nghiệm thu phần khối lượng không đáp ứng yêu cầu chất lượng, kỹ thuật; công tác thi công đắp đập vượt lũ; quy trình vận hành hồ ngay sau khi tích nước; công tác phòng, chống lụt bão cho công trình và vùng hạ du; công tác thi công bê tông và lắp đặt thiết bị.

Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND huyện Mường Ẳng;
- Sở NN&PTNT Điện Biên;
- Tổng cục TLợi;
- Cục QLXDCT (6 bản);
- Lưu VP, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 488/BNN-XD ngày 24/02/2011 về quản lý thực hiện dự án Hồ chứa nước Ảng Cang, tỉnh Điện Biên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.436

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!