Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 485/TTg-KTN rà soát, điều chỉnh tiến độ dự án xi măng theo quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 485/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/TTg-KTN
V/v: rà soát, điều chỉnh tiến độ các dự án xi măng theo quy hoạch.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại các công văn số 99/BC-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 và số 18/BXD-VLXD ngày 12 tháng 03 năm 2013, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 48/BKHĐT-KTCN ngày 29 tháng 01 năm 2013), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 38/NHNN-TD.m ngày 22 tháng 01 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 2842/BTC-ĐT ngày 5 tháng 03 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 687/UBND-KTN ngày 27 tháng 02 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (công văn số 241/UBND-GTXD ngày 22 tháng 02 năm 2013) về tình hình thực hiện các dự án xi măng dự kiến vận hành trong giai đoạn 2012-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tiến độ một số dự án trong Phụ lục I kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

- Đưa 09 dự án có quy mô công suất dưới 2500 tấn clinker/ngày ra khỏi quy hoạch, gồm: Hà Tiên – Kiên Giang, Trường Sơn – Rô Li, Hợp Sơn, Ngọc Hà, VINAFUJI Lào Cai, Thanh Trường, Sơn Dương, Quang Minh, Cao Bằng.

- Giãn tiến độ đầu tư 07 dự án, gồm: Hệ Dưỡng II, Mỹ Đức, Thanh Sơn, Tân Thắng, Đô Lương, Tân Phú Xuân, Nam Đông sang giai đoạn sau năm 2015.

- Đưa dự án Xuân Thành 2 (Hà Nam) vào Danh mục các dự án xi măng dự kiến vận hành trước năm 2015.

2. Giao Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có biện pháp giám sát việc thực hiện các dự án theo đúng tiến độ điều chỉnh; chủ động xây dựng các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu xi măng đáp ứng yêu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Hiệp hội Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả trong xuất khẩu xi măng, hạn chế gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Bộ CT;
- UBND các tỉnh: Hà Nam, Quảng Nam;
- TCT CN Xi măng VN;
- Hiệp hội XMVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 485/TTg-KTN rà soát, điều chỉnh tiến độ dự án xi măng theo quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.146
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234