Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4830/VPCP-CN 2020 điều chỉnh quy hoạch Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Số hiệu: 4830/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4830/VPCP-CN
V/v điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 2874/UBND-GT1 ngày 05 tháng 5 năm 2020), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4823/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 5 năm 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3637/BKHĐT-KTĐPLT ngày 04 tháng 6 năm 2020), Bộ Tài chính (văn bản số 6357/BTC-ĐT ngày 29 tháng 5 năm 2020), Bộ Tư pháp (văn bản số 1852/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 5 năm 2020) về việc điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đôn - Móng Cái, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản s197/TB-VPCP ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, phù hp quy hoạch, đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4830/VPCP-CN ngày 17/06/2020 về điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.636

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!