Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4705/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4705/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
(282 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 681/MTĐT ngày 8/8/2013 của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục miễn thuế đối với thiết bị nhập khẩu thực hiện dự án "Xây dựng hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội" do Tổ chức NEDO Nhật Bản viện trợ không hoàn lại (ODA). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư "Xây dựng hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội" do Tổ chức NEDO Nhật Bản viện trợ, ngày 30/5/2013 Bộ Tài chính đã có công văn số 6878/BTC-TCHQ gửi UBND TP. Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục, hồ sơ để thực hiện miễn thuế đối với dự án ODA (kèm theo). Đề nghị Công ty căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 6878/BTC-TCHQ ngày 30/5/2013 của Bộ Tài chính nêu trên cung cấp hồ sơ, giấy tờ cho cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa để được thực hiện miễn thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4705/TCHQ-TXNK ngày 13/08/2013 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.725

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!