Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 47/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/TCHQ-KTTT
V/v: Ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ODA

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty vận tải đa phương thức 7 
40 Lê Văn Linh, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
 - Cục hải quan thành phố Cần Thơ

 

Trả lời công văn số 260/CV-VTT7 (không đề ngày) tháng 12 năm 2005 và của Công ty vận tải đa phương thức 7 đề nghị hướng dẫn thủ tục hưởng ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án xây dựng đại lộ Đông - Tây, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Căn cứ Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ngày 28/3/2005 đối với khoản cho vay của Nhật Bản thông qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản: “Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ miễn: (3) Cho các công ty của Nhật Bản hoạt động với tư cách là người cung cấp, nhà thầu chính và /hoặc nhà tư vấn đối với tất cả các khoản thuế quan và phi tài chính liên quan đến việc nhập khẩu và tái xuất khẩu nguyên liệu và thiết bị cần thiết để thực hiện dự án trong Danh mục”

- Căn cứ hợp đồng ủy thác nhập khẩu nguyên vật liệu và thiết bị giữa Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh và Công ty vận tải đa phương thức 7 để chuyển giao cho Liên danh nhà thầu Obayashi phục vụ thi công công trình Xây dựng đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh;

Công ty Vận tải đa phương thức 7 được hưởng ưu đãi miễn thuế như sau:

- Miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt cho các nguyên vật liệu nhập khẩu để thực hiện dự án Xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ xét miễn thuế bao gồm:

+ Công văn đề nghị miễn thuế đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu của Công ty VTĐPT 7;

+ Hợp đồng giao thầu;

+ Hợp đồng ủy thác nhập khẩu giữa Ban quản lý dự án và Công ty VTĐPT 7;

+ Văn bản cho phép nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu của Bộ Thương mại (nếu có);

+ Tờ khai Hải quan nhập khẩu hàng hóa có xác nhận kiểm tra hàng hóa thực tế của Chi cục Hải quan cửa khẩu.

- Miễn thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với các máy móc, thiết bị tạm nhập cho các nhà thầu nước ngoài sử dụng trong quá trình thi công công trình của dự án. Sau khi kết thúc dự án, Công ty phải tái xuất khẩu các máy móc, thiết bị đã tạm nhập. Trường hợp sau khi kết thúc dự án, thiết bị tạm nhập thì Công ty phải truy nộp đầy đủ các loại thuế đã được miễn ở khâu nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Vận tải đa phương thức 7 và Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết và phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 47/TCHQ-KTTT ngày 05/01/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.999

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!