Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4635/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 20/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4635/VPCP-CN
V/v cơ chế vốn Dự án tăng cường an toàn giao thông đường bộ vốn vay JBIC

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban An toàn giao Quốc gia;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Công an, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao Quốc gia (văn bản số 208/UBATGTQG ngày 14 tháng 6 năm 2007); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3740/BKH-KTĐN ngày 31 tháng 5 năm 2007) và ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 7154/BTC-TCĐN ngày 31 tháng 5 năm 2007) về cơ chế vốn vay và vốn đối ứng Dự án tăng cường an toàn giao thông đường bộ trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam, vốn vay Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về cơ chế vốn vay và vốn đối ứng Dự án tăng cường an toàn giao thông đường bộ trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam, vốn vay Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản nêu tại văn bản trên.

2. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia quyết định và chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh, TP: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Bình, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội;
- Cục Đường bộ VN;
- Ban QL dự án ATGT;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,các Vụ: KTTH, QHQT, NC, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 37

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4635/VPCP-CN ngày 20/08/2007 về cơ chế vốn Dự án tăng cường an toàn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.132

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!