Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4598/TCT-CS về ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4598/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4598/TCT-CS
V/v ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời công văn số 1887/KHĐT-TH của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm Đồng đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm Đồng để trình các cấp khi dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.

2. Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện đăng ký kinh doanh trước và sau đó mới lập dự án đầu tư để cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì không thuộc trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

3. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động mở rộng quy mô là cơ sở kinh doanh bỏ thêm vốn vào quy mô đang hoạt động nhằm tăng thêm doanh thu mà không hình thành pháp nhân mới.

Trường hợp, doanh nghiệp đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh nay có dự án thuộc lĩnh vực B tại tỉnh Lâm Đồng nhưng doanh nghiệp không thành lập một pháp nhân mới do đó chỉ được hưởng ưu đãi theo trường hợp mở rộng quy mô.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm Đồng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4598/TCT-CS về ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168