Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4594/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4594/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005

Kính gửi : Chi nhánh công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam

Trả lời công văn ngày 27/11/2005 của Chi nhánh Công ty TNHH PriceaterhouseCoopers Việt Nam về doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I, Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam thì: trường hợp Nhà thầu ký Hợp đồng giao bớt một phần công việc cho các Nhà thầu phụ Việt Nam thì doanh thu tính thuế của Nhà thầu không bao gồm phần giá trị Hợp đồng do các Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Nếu Nhà thầu phụ là tổ chức cá nhân nước ngoài thì doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nhận được. Nhà thầu phụ nước ngoài không phải thực hiện nộp thuế nếu xuất trình được chứng từ chứng minh Nhà thầu đã nộp thuế trên doanh thu do Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Căn cứ quy định trên, trường hợp các hợp đồng Nhà thầu ký trước năm 2004, khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu không bao gồm phần giá trị hợp đồng mà Nhà thầu đã giao bớt cho Nhà thầu phụ nước ngoài nếu Nhà thầu xuất trình được chứng từ chứng minh Nhà thầu phụ nước ngoài đã nộp thuế đối với phần giá trị hợp đồng Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION’S
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4594/TCT-DTNN

Hanoi, December 20, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON TAXES APPLICABLE TO FOREIGN CONTRACTORS

To: The branch of Vietnam Price Waterhouse Coppers Company Ltd.,

In reply to the Official Letter dated November 27, 2005, of the Branch of Vietnam Price Waterhouse Coppers Company Ltd., inquiring about business income tax (BIT)-liable turnover of foreign contractors and sub-contractors that do not apply the Vietnamese accounting regime, the General Department of Taxation hereby gives the following opinions:

According to the provisions of Point 2, Section I, Part C of the Finance Ministry’s Circular No. 169/1998/TT-BTC of December 22, 1998, guiding tax regimes applicable to foreign organizations and individuals conducting business in Vietnam in forms other than investment forms under the Law on Foreign Investment in Vietnam, where contractors subcontract part of their work to Vietnamese subcontractors, their taxable turnover shall not include the value of the subcontracts performed by Vietnamese subcontractors. If subcontractors are foreign organizations or individuals, the taxable turnover shall be the total turnover earned by contractors. Foreign subcontractors shall not have to pay BIT if they can produce documents proving that contractors have paid the tax on the turnover generated by foreign subcontractors.

According to these provisions, in the case in which the contractor signed contracts before 2004, its BIT calculation turnover shall not include the value of the contracts transferred to foreign subcontractors, if the contractor can produce documents proving that foreign subcontractors have paid BIT on the value of contracts they performed.

Above is the General Department of Taxation’s answer to the inquiry of the branch of Vietnam Price Waterhouse Coppers Company Ltd. for the latter’s knowledge and compliance.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Van Huyen

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4594/TCT-ĐTNN ngày 20/12/2005 của Tổng Cục Thuế về doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.475

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!