Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 459/TTg-QHQT về việc tiếp nhận Dự án xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 459/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 26/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 459/TTg-QHQT
V/v tiếp nhận Dự án xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 1142/TTr-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008) về việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận Dự án xây khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận viện trợ xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ 490.000 USD thông qua tổ chức Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH) Hoa Kỳ (theo hình thức chìa khóa trao tay).

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo việc ký kết văn kiện Dự án nói trên với Bên tài trợ và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Dự án theo tinh thần áp dụng tối đa các quy định của Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, điều chỉnh lại đối tượng được tiếp nhận nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong dự thảo quyết định mới thay thế Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b).28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 459/TTg-QHQT về việc tiếp nhận Dự án xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202