Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4573/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4573/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Cao Bằng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 571CT/CV ngày 19/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc hoàn thuế GTGT đối với Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Cạn do Cộng đồng Châu Âu (EC) viện trợ không hoàn lại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại.

Trường hợp Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Cạn do nguyên nhân khách quan đã không kịp kê khai để hoàn thuế GTGT thì được xem xét hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đã sử dụng tiền của Cộng đồng Châu Âu để trả thuế GTGT và số thuế GTGT được hoàn phải được hoàn trả cho EC theo cam kết giữa Chính phủ Việt Nam và EC.

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng căn cứ quy định hiện hành và hướng dẫn tại công văn này để xem xét hoàn thuế GTGT cho chủ dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCĐN - Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 



Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4573/TCT-ĐTNN ngày 19/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Cạn do Cộng đồng Châu Âu (EC) viện trợ không hoàn lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!