Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4532/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4532/TCT-DNNN
V/v: Miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 24218/CT-THDT ngày 8/12/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế thì: Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu được thành lập theo Quyết định số 62/2000/QĐ-BCN ngày 02/11/2000 của Bộ Công nghiệp. Ngày 12/12/2000 Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000178 và chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ.

Theo hướng dẫn tại công văn số 345 TC/TCND ngày 9/1/2004 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ. Trường hợp Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ, nếu đáp ứng được Điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ thì được hưởng ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất theo mức quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp Công ty đáp ứng đủ Điều kiện và thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất nêu trên nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì thời gian ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất được tính từ ngày đơn vị chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty cổ phần dụng cụ
cơ khí xuất khẩu
- Cục TCND
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4532/TCT-DNNN ngày 14/12/2005 của Tổng Cục Thuế về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.777

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!