Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 453/BGDĐT-SEQAP năm 2013 đánh giá chất lượng và quản lý sử dụng công trình, trang thiết bị do SEQAP đầu tư do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

Số hiệu: 453/BGDĐT-SEQAP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học Người ký: Trần Đình Thuận
Ngày ban hành: 22/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/BGDĐT-SEQAP
V/v: Đánh giá chất lượng và việc quản lý sử dụng công trình, trang thiết bị do SEQAP đầu tư

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh tham gia SEQAP

Phục vụ yêu cầu công tác quản lý và giám sát, đánh giá của Ban quản lý Chương trình (và các nhà tài trợ), Ban Quản lý Chương trình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh tham gia SEQAP chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý SEQAP cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo/Các chủ đầu tư) báo cáo đánh giá về chất lượng về việc quản lý sử dụng công trình, trang thiết bị do SEQAP đầu tư theo biểu mẫu kèm theo công văn này. Trên cơ sở báo cáo của các Ban quản lý SEQAP cấp huyện, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và gửi báo cáo bằng văn bản về Ban quản lý Chương trình (và bản mềm, theo địa chỉ seqap@moet.edu.vn) trước ngày 15/12/2013.

Mong nhận được sự hợp tác, phối hợp tích cực của Quý Sở.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT SEQAP.

PHÓ VỤ TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC BQL CHƯƠNG TRÌNH
Trần Đình Thuận

 


UBND TỈNH/HUYỆN….
SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

Mẫu kèm theo công văn số ………/BGDĐT-SEQAP ngày….tháng….năm 2013

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG
(Đính kèm Công văn số ………/BGDĐT-SEQAP ngày   tháng   năm 2013 của Sở GDĐT)

TT

Tên trường

Khối lượng XD

Ngày bàn giao công trình

Tình trạng chất lượng công trình khi bàn giao

Tình trạng sử dụng hiện nay

Ghi chú

Số trường

PH

WC

ĐCN

Phòng học

PĐN

Nhà VS

Công trình XD (tốt, TB, kém)

Trang thiết bị gắn với công trình (Tốt, TB, Kém)

Đúng/Không đúng chức năng, mục đích SD

Tình trạng trang thiết bị gắn với công trình (Tốt/TB/Kém)

Tình trạng bàn ghế, đồ gỗ (Tốt/TB/Kém hoặc Mượn tạm/Chưa có)

Đúng/Không đúng chức năng, mục đích SD

Tình trạng trang thiết bị gắn với công trình (Tốt/TB/Kém)

Tình trạng bàn ghế, đồ gỗ (Tốt/TB/Kém hoặc Mượn tạm/Chưa có)

Đúng/Không đúng chức năng, mục đích SD

Tình trạng trang thiết bị gắn với công trình (Tốt/TB/Kém)

Tình trạng cấp nước (Tốt/ thiếu nước/không có nước)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I

Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ dẫn chung/Chỉ dẫn cho cột ghi chú (19):

- Sở và Phòng dùng chung mẫu này: Phòng báo cáo và Sở tổng hợp chung

- Điền thông tin yêu cầu theo các chữ cái đầu: Tốt-T, Trung bình-Tb, Kém-K, Đúng-Đ, Không đúng-Kđ, Mượn tạm-Mt, Chưa có-Cc, Thiếu nước-Tn, Không có nước-Kn

- Công trình chưa hoàn thành: Không cần điền các cột từ 7-18; Cột 19 ghi % hoàn thành

- Công trình hoàn thành chưa nghiệm thu/Chưa bàn giao: Không điền các cột từ 7-18; Cột 19 ghi chưa nghiệm thu/chưa bàn giao

- Có thể ghi chú thêm về nguyên nhân/hướng giải quyết…tại cột 19 cho các trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu (Kém, Không đúng, Mượn tạm, Chưa có, Thiếu nước, Không có nước…)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 453/BGDĐT-SEQAP năm 2013 đánh giá chất lượng và quản lý sử dụng công trình, trang thiết bị do SEQAP đầu tư do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.923

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190