Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4509/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4509/TCT-DNNN
V/v: thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005 

 


Kính gửi : Tổng công ty dệt may Việt Nam

Trả lời công văn số 1782/CV-TCKT ngày 15/11/2005 của Tổng Công ty dệt may Việt Nam về việc hướng dẫn thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì:

Trường hợp nhà thầu Stock và CDW là nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam có ký hợp đồng thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý nước thải Phố Nối với Tổng công ty dệt may Việt Nam nhưng giao bới một phần dự án cho các nhà thầu phụ Việt Nam thì khi tính thuế GTGT nộp thay nhà thầu Stock và CDW theo quy định doanh thu chịu thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Nhà thầu chính Stock và CDW không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của giá trị công việc giao cho nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

Tổng công ty may Việt Nam chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ SXKD chịu thuế GTGT và chứng từ nộp thuế GTGT vào NSNN thay nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC và Thông tư số 05/2005/TT-BTC (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời Tổng công ty dệt may Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội
- Lưu: VT, DNNN (2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4509/TCT-DNNN ngày 12/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214