Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4431/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4431/TCT-TS
V/v: miễn, giảm tiền SDĐ  theo GCNƯĐĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 12.438/CT-THDT ngày 18/10/2005 và Công văn số 13.587/CT-THDT ngày 11/11/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn giảm tiền sử dụng đất (SDĐ) đối với Công ty TNHH sản xuất, thương mại Nhơn Hòa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khấu trừ tiền đền bù, hỗ trợ về đất vào số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (NSNN):

Theo Điểm 2 công văn số 723TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính về giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước 1/1/2005 thì: “Đối với các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp khoản thu liên quan đến nhà, đất trước ngày 1/1/2005 mà chưa thông báo nộp tiền thì thực hiện theo nguyên tắc: “cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất tại thời điểm nào thì phải áp dụng chính sách thu… theo qui định của pháp luật tương ứng tại thời điểm đó”. Theo đó, Công ty TNHH sản xuất, thương mại Nhơn Hòa nộp hồ sơ kê khai tiền sử dụng đất trước ngày 24/12/2004 thì thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Theo Điểm b, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP (nêu trên) quy định: “Tổ chức đang SDĐ thuê, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang xây dựng nhà ở, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, phải nộp 100% tiền SDĐ vào ngân sách; trường hợp tổ chức đã nộp tiền thuê đất tính đến thời điểm chuyển mục đích sử dụng mà còn dư thì được trừ số tiền thuê đất còn dư đó vào tiền SDĐ phải nộp vào ngân sách; trường hợp phải đền bù thiệt hại về đất thuê thì được trừ số tiền thực tế đã đền bù nhưng không quá 90% số tiền SDĐ phải nộp vào ngân sách”.

Căn cứ quy định trên đây thì Công ty TNHH sản xuất, thương mại Nhơn Hòa đang sử dụng đất theo hình thức thuê đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang xây dựng nhà ở, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê thì được trừ số tiền thuê đất còn dư và trừ số tiền thực tế đã đền bù thiệt hại về đất thuê nhưng không quá 90% số tiền SDĐ phải nộp ngân sách theo quy định; Trường hợp công ty chuyển từ đất thuê sang sử dụng vào mục đích khác (ngoài mục đích xây dựng nhà ở, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê) thì không được trừ số tiền thực tế đã đền bù vào số tiền SDĐ phải nộp vào ngân sách.

2. Về miễn, giảm tiền sử dụng đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư:

Căn cứ Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì không áp dụng miễn, giảm tiền SDĐ trong trường hợp “chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền SDĐ để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh”. Quy định này được thực hiện kể từ ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 24/12/2004 trở đi).

Theo đó, Công ty TNHH sản xuất, thương mại Nhơn Hòa nộp hồ sơ kê khai tiền SDĐ trước ngày 24/12/2004, nếu đáp ứng các điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước và được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất thì được hưởng ưu đãi về tiền SDĐ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra kỹ hồ sơ và giải quyết cụ thể theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- VP ĐD TCT tại TP HCM;
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4431/TCT-TS ngày 05/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền sử dụng đất (SDĐ) đối với Công ty TNHH sản xuất, thương mại Nhơn Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189