Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4414/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra Dự án Thủy điện Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4414/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4414/VPCP-KNTN
V/v xử lý sau thanh tra Dự án Thủy điện Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại văn bản số 43/BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009 về tình hình thực hiện công tác di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại văn bản số 43/BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009 về việc sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí cho các hạng mục đầu tư khác có trong quy hoạch đã được duyệt nhưng tiết kiệm được để cân đối, bổ sung và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất của các hộ dân tái định cư.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư (theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2007) và quyết định về bồi thường tái định cư (theo Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2007) Dự án Thủy điện Tuyên Quang để có cơ sở xem xét, quyết định bổ sung nguồn vốn thực hiện dứt điểm Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TH, KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KNTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM   
Kiều Đình Thụ  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4414/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra Dự án Thủy điện Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.281

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123