Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4380/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4380/TCT-DNK
V/v: chi phí đền bù hỗ trợ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Ba Đình

Trả lời công văn số 50/CV-BDI ngày 20/11/2005 của Công ty V/v khoản chi phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng Công ty có được tính vào chi phí dự án xây dựng nhà ở hay không?; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.1g Mục IV Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Ba Đình được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao cấp tại các xã Việt Tráng và Tiền Phong huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu Công ty có phát sinh những khoản chi phí theo chế độ, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp sẽ được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế của năm quyết toán thuế.

Riêng các khoản chi hỗ trợ giải phóng mặt bằng phải là các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình giải phóng mặt bằng. Các khoản chi như công ty nêu: sửa sang đường giao thông nội bộ của xã; hỗ trợ sửa chữa nhà trẻ, tu tạo đền chùa, đình làng; hỗ trợ cho các cán bộ Ban đền bù và giải phóng mặt bằng tham quan các khu đô thị khác để rút kinh nghiệm; trang bị điện thoại cho một số cán bộ chủ chốt của Ban giải phóng mặt bằng không được hạch toán vào chi phí.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4380/TCT-DNK ngày 01/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc khoản chi phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng Công ty có được tính vào chi phí dự án xây dựng nhà ở hay không

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.748

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189