Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4378/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Số hiệu: 4378/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4378/TCT-ĐTNN
V/v: miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 23022CT/ĐTNN ngày 21/11/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 12614 TC/TCĐN ngày 26/12/2001 của Bộ Tài chính và công văn số 887 TCT/NV2 ngày 26/02/2002 của Tổng cục Thuế về việc xem xét Điều chỉnh miễn, giảm thuế TNDN cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì: các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu đáp ứng được các Điều kiện quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì được hưởng các ưu đãi về thuế suất thuế TNDN, ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP; thời gian áp dụng các ưu đãi được tính từ ngày 01/8/2000 ngày Nghị định số 24/2000/NĐ-CP có hiệu lực thi hành cho thời gian ưu đãi còn lại. Những ưu đãi mà phải phê chuẩn, chấp thuận trên cơ sở Điều kiện thực tế doanh nghiệp đạt được thì được áp dụng từ ngày Giấy phép Điều chỉnh có hiệu lực.

Căn cứ quy định trên, trường hợp của Công ty TNHH Việt Sure Star Điều chỉnh Giấy phép đầu tư chuyển thành Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty đã có lợi nhuận từ năm 1994, do đó đến năm tài chính 2000 Công ty đã hết thời gian miễn thuế TNDN. Vì vậy, kể từ năm 2000 trở đi Công ty phải nộp thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4378/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.293

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170