Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4369/BYT-VPB6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 31/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4369/BYT-VPB6
V/v trả lời phản ánh kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Luật sư Nguyễn Hoàng (tỉnh Đồng Nai)

Bộ Y tế nhận được Công văn số 5486/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Văn phòng Luật sư Nguyễn Hoàng (tỉnh Đồng Nai) đề nghị giải đáp việc thực hiện Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 điều khoản chuyển tiếp đối với Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định: “Các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc cấp giấy phép hoạt động trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng theo quy định qua Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của chính phủ”. Như vậy quy định này chỉ áp dụng đối với các trường hợp nộp” hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa trước ngày Nghị định số 155/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/11/2018 trong đó bao gồm cả điều kiện về nhân lực.

Xin trân trọng thông báo để Quý Văn phòng Luật sư Nguyễn Hoàng (tỉnh Đồng Nai) được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ ĐMDN-VPCP; VCCI (để tổng hợp);
- Cục KCB (để ph/hợp);
- Lưu: VT, VPB6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4369/BYT-VPB6 ngày 31/07/2019 về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204