Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4341/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và sử dụng hóa đơn đối với dự án đầu tư

Số hiệu: 4341/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4341/TCT-DNNN
V/v: Kê khai thuế GTGT và sử dụng hóa đơn đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 1788/CT-TTHT ngày 21/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và sử dụng hóa đơn đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Thuế thì: Công ty cổ phần LICOGI 14 làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hình thức quản lý dự án là : chủ đầu tư trực tiếp quản lý. Các hạng mục công trình như: san nền, làm đường giao thông, hệ thống thoát nước… Công ty trực tiếp giao cho các tổ, đội (không tổ chức hạch toán) trực thuộc của Công ty thực hiện thi công.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì đối với các công việc do tổ, đội trực thuộc Công ty (không có tư cách pháp nhân, không đăng ký mã số thuế, không tổ chức hạch toán…) thi công công trình do Công ty làm chủ đầu tư thì các tổ, đội không phát sinh doanh thu, không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Về thời điểm xác định doanh thu tính thuế, kê khai nộp thuế: Khi Công ty có công trình, hạng mục công trình bàn giao thì xác định doanh thu tính thuế, lập hoá đơn, kê khai nộp thuế cho công trình, hạng mục công trình phần việc đã hoàn thành theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4341/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và sử dụng hóa đơn đối với dự án đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53