Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4317/BNN-KH quy định suất đầu tư tối thiểu đối với dự án có yêu cầu sử dụng đất lớn, đặc biệt là đất nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4317/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Duy Vĩnh
Ngày ban hành: 05/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4317/BNN-KH
V/v: Quy định suất đầu tư tối thiểu đối với các dự án có yêu cầu sử dụng đất lớn, đặc biệt là đất nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 1843/SKHĐT-KTĐN ngày 23/8/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định suất đầu tư tối thiểu đối với các dự án có yêu cầu sử dụng đất lớn, đặc biệt là đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cần thực hiện theo quy hoạch được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Đối với đất trồng lúa cần thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

2. Nếu việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch và được phép chuyển đổi, giá đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện theo phương án giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định trên cơ sở giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để giao chủ đầu tư để xây dựng các công trình đô thị, thương mại… phục vụ mục tiêu kinh doanh cần có phương án đền bù, giải tỏa mặt bằng được người đang sử dụng đất đồng thuận và tốt nhất thực hiện theo phương thức đấu giá.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng cơ quan dự thảo cần bổ sung thông tin và giải trình rõ với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về cơ sở pháp lý ban hành Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Bá Bổng (b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (b/c);
- Sở NN và PTNT Cần Thơ;
- Lưu VP, Vụ KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4317/BNN-KH quy định suất đầu tư tối thiểu đối với dự án có yêu cầu sử dụng đất lớn, đặc biệt là đất nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.417
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202