Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4293/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4293/VPCP-KTN
V/v dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai  

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 10155/UBND.CNN ngày 02 tháng 12 năm 2008, số 2603/UBND-CNN ngày 9 tháng 4 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3740/BNN-KH ngày 16 tháng 12 năm 2008, số 1415/BNN-KH ngày 27 tháng 5 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9397/BKH-KTĐP&LT ngày 26 tháng 12 năm 2008, số 3792/BKH-GS&TĐĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 5254/BTNMT-KH ngày 26 tháng 12 năm 2008, số 1817/BTNMT-KH ngày 29 tháng 5 năm 2009), Xây dựng (công văn số 2649/BXD-PTĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008, số 916/BXD-PTĐT ngày 21 tháng 5 năm 2009) về dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét quyết định thỏa thuận địa điểm cho doanh nghiệp thực hiện dự án nêu trên sau khi quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TN&MT, XD, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP, QHQT, KNTN;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4293/VPCP-KTN ngày 25/06/2009 về việc dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.307

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!