Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4277/BGTVT-KHĐT về việc đầu tư xây dựng cảng Việt Trì thuộc dự án WB6 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4277/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 24/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4277/BGTVT-KHĐT
V/v: đầu tư xây dựng cảng Việt Trì thuộc dự án WB6

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi : Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Bộ GTVT nhận được văn bản số 693/CĐTNĐ-DANN ngày 14/5/2009 của Cục ĐTNĐ Việt Nam về việc đầu tư xây dựng hạng mục cảng Việt Trì thuộc dự án Phát triển GTVT khu vực đồng bằng Bắc Bộ (dự án WB6),

Về việc này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, Bộ đồng ý bổ sung nội dung xây dựng nhà ở công nhân vào hạng mục đầu tư xây dựng cảng Việt Trì với nguyên tắc không vượt kinh phí đã duyệt cho hạng mục đầu tư xây dựng cảng Việt Trì tại Quyết định 883/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT phờ duyệt Dự án Phát triển GTVT khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Cục ĐTNĐ phối hợp với cảng Việt Trì rà soát, tính toán để đưa ra quy mô hợp lý nhà ở cho công nhân, phù hợp với kinh phí được duyệt và có văn bản xin ý kiến Nhà tài trợ về nội dung đầu tư bổ sung này.

2. Dự án WB6 sử dụng nguồn vốn vay WB và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, kinh phí thực hiện đầu tư bao gồm thiết kế kỹ thuật và đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn vay WB. Cảng Việt Trì là đơn vị quản lý sử dụng nên không thể tự ứng tiền để thực hiện công việc lập thiết kế kỹ thuật như đề nghị của Cục ĐTNĐ Việt Nam tại văn bản 693/CĐTNĐ-DANN ngày 14/5/2009 nêu trên.

Sau khi có ý kiến của Nhà tài trợ về việc bổ sung hạng mục nhà ở công nhân, Cục ĐTNĐ Việt Nam (chủ đầu tư) chỉ đạo Ban QLCDA đường thủy khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết để phê duyệt các tiểu hợp phần đúng trình tự quản lý đầu tư xây dựng và tiến hành thực hiện đầu tư theo quy định hiện hành và theo yêu cầu của Nhà tài trợ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4277/BGTVT-KHĐT về việc đầu tư xây dựng cảng Việt Trì thuộc dự án WB6 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.212

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241