Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4257/VPCP-KTN về việc lập Dự án thực hiện hợp phần nạo vét tuyến thoát lũ sông Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4257/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4257/VPCP-KTN
V/v lập Dự án thực hiện hợp phần nạo vét tuyến thoát lũ sông Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ:Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (công văn số 378/UBND-VP4 gày 9 tháng 5 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4349/BKH-KTNN ngày 17 tháng 6 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1625/BNN-ĐĐ ngày 11 tháng 6 năm 2008) về việc lập Dự án thực hiện hợp phần nạo vét tuyến thoát lũ sông Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình để thống nhất chủ đầu tư thực hiện hợp phần Dự án nạo vét lòng dẫn tuyến thoát lũ sông Hoàng Long; đồng thời phối hợp với tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan hoàn tất thủ tục đầu tư Dự án và trình duyệt theo quy định.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn đầu tư cụ thể sau khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhân:

- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), Huệ 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4257/VPCP-KTN về việc lập Dự án thực hiện hợp phần nạo vét tuyến thoát lũ sông Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49