Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4224/BNN-XD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4224/BNN-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4224/BNN-XD
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Chủ dự án, Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ngày 26/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 623/TTg-KTTH chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; theo đó kết quả giải ngân vốn đầu tư công các tháng đầu năm 2020 của cả nước thấp so với yêu cầu, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, việc làm, thu nhập người lao động. Nguyên nhân chủ yếu do tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện: chưa giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng; công tác lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công còn chậm; thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; phối hợp, chưa đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và một số nguyên nhân khác.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Sẽ quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020 để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh, kể cả việc điều chuyển vốn cho các Bộ, cơ quan, địa phương khác.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo mục tiêu Thủ tướng yêu cầu: (i) đạt tỷ lệ giải ngân trên 60% kế hoạch vốn 2020 trước 30/9/2020 và (ii) phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang); yêu cầu Chủ dự án, Chủ đầu tư các dự án, tiểu dự án do Bộ quản lý và các đơn vị đầu mối thẩm định dự án thuộc Bộ xác định việc hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn 2020 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm, thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại Văn bản trên của Thủ tướng; đồng thời, tiếp tục bám sát Chỉ thị số 1493/CT-BNN-KH ngày 28/02/2020 của Bộ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khắc phục tồn tại, tháo gỡ rào cản trong quản lý dự án (lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, đẩy nhanh thi công, các thủ tục nghiệm thu thanh toán...), quyết liệt trong phối hợp và chỉ đạo điều hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đã giao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của người đứng đầu Chủ đầu tư, Chủ dự án, có ý kiến với UBND tỉnh đối với Sở ngành liên quan căn cứ trên kết quả giải ngân dự án được giao quản lý; xử lý, thay thế hoặc không tiếp tục giao nhiệm vụ cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà thầu năng lực yếu, làm cản trở tiến độ giải ngân vốn kế hoạch hoặc có biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý, giải ngân vốn đầu tư công; xem xét không tiếp tục đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn tiếp theo đối với các địa phương để tồn tại, vướng mắc kéo dài về GPMB hoặc chậm bố trí vốn đối ứng; điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9/2020 thấp hơn 60% kế hoạch vốn 2020 đã bố trí sang các dự án trọng điểm, chặn dòng vượt lũ, các dự án có tác động lan tỏa phạm vi vùng, liên vùng (các dự án trên sẽ không được bố trí vốn 2020).

Giao các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị đầu mối thẩm định dự án thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức rà soát vốn được giao quản lý, đặc biệt cần báo kịp thời dự án có rủi ro; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các Chủ đầu tư, Chủ dự án và đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm nội dung trên; Vụ Kế hoạch kịp thời tổng hợp tham mưu, báo cáo Bộ điều chuyển vốn giữa các Dự án, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc, chủ động thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh có dự án;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ;
- CĐT sao gửi đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, XD(200).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4224/BNN-XD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công ngày 23/06/2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108