Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4222/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4222/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 286/TT-VXNC ngày 13/07/2005 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai xin ý kiến về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cho Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Nai. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo qui định hiện hành tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, ngày 17/08/2005 Bộ Tài chính đã có công văn số 10336/BTC-CST trả lời cụ thể cho Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, trước đây căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 49/2000/TT/BTC ngày 31/05/2000 của Bộ Tài chính và công văn số 1766 TCT/NV3 ngày 17/05/2001 của Tổng cục Thuế, Cục kiểm tra thu thuế XNK – Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2268/TCHQ-KTTT ngày 04/06/2001 hướng dẫn: “các đơn vị hành chính sự nghiệp nhưng có chức năng kinh doanh (có giấy chứng nhận đăng ký thuế) nhập khẩu máy móc, thiết bị loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định theo dự án đầu tư, thì số máy móc, thiết bị này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

Hiện nay, để phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT (vì Thông tư số 49/2000/TT/BTC ngày 31/05/2000 của Bộ Tài chính không còn hiệu lực), đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Hải quan các cửa khẩu không áp dụng công văn số 2268/TCHQ-KTTT ngày 04/06/2001 nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện)
- Bộ Tài chính (Vụ CST, TCT)
- Thanh tra tỉnh Đồng Nai
- Lưu: VP(2b), KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4222/TCHQ-KTTT ngày 12/10/2005 của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cho Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!