Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4219/VPCP-KTTH về việc kết quả kiểm tra Dự án Trung tâm sản xuất chương trình - Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4219/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4219/ VPCP-KTTH
V/v kết quả kiểm tra Dự án Trung tâm sản xuất chương trình - Đài Truyền hình Việt Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi :

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2688/BKH-TĐ&GSĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008; Đài Truyền hình Việt Nam tại văn bản số 650/THVN ngày 12 tháng 6 năm 2008 về việc báo cáo kết quả kiểm tra Dự án Trung tâm sản xuất chương trình - Đài Truyền hình Việt Nam (Dự án), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính khẩn trương xem xét và có hướng dẫn xử lý cụ thể đối với những vướng mắc về thanh toán thuế liên quan đến Dự án theo đúng quy định.

2. Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến Hợp đồng gói thầu XL-1, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và phủ hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; TTĐT, Vụ KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4219/VPCP-KTTH về việc kết quả kiểm tra Dự án Trung tâm sản xuất chương trình - Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.705
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76